ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 – 2020

Załączniki do pobrania:

1.

Załącznik nr 1

Formularz oferty Pobierz

2.

Załącznik nr 2

Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia Pobierz

3.

Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych usług Pobierz

4.

Załącznik nr 4

PFU Pobierz

5.

Zapytanie ofertowe – wykonanie dokumentacji projektowej Pobierz

Pełen opis zapytania ofertowego znajduje się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1113737

Zapraszamy do składania ofert.